รายการสินค้า

ผู้ผลิต

ไม่พบรายชื่อผู้ผลิต

ผู้จัดหาสินค้า

ไม่มีผู้จัดหาสินค้า

 

เราคือผู้นำด้านการค้าส่ง-ค้าปลีก เครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์งานศิลป์ 

กว่า 80 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ที่บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด ได้เปิดดำเนินการ

จากร้านขายหนังสือธรรมะเล็กๆ บนถนนวิชยานนท์ จังหวัดเขียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 ในนามร้าน "แต่โฮงกี่"  กิจการได้เติบโตขึ้น จากร้านเล็กๆ เราได้เพิ่มหนังสือ แบบเรียน เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา และในปี พ.ศ. 2498 ทางบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ "อุดมผล"  

เมื่อมีการเติบโตขึ้นของตลาด ผู้บริหารเห็นว่าที่ทำการเดิมคับแคบไปและไม่มีที่จอดรถไว้บริการลูกค้า จึงได้ย้ายมาเปิดใหม่บนถนนราชวิถี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 

นับจากวันนั้นถึงวันนี้ เกือบ 90 ปี ที่เราอยู่คู่เมืองเชียงใหม่ และเรายืนยันที่จะบริการลูกค้าทุกท่านต่อไป