รายการสินค้า

ผู้ผลิต

ไม่พบรายชื่อผู้ผลิต

ผู้จัดหาสินค้า

ไม่มีผู้จัดหาสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  1. ส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป

  2. บริษัท จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการตรวจสอบการชำระสินค้าเรียบร้อยเท่าทั้น ( ยกเว้นลูกค้าเลือกใช้บริการเก็บค่าสินค้าปลายทาง )

  3. รายการที่ได้รับการตรวจสอบการชำระสินค้าแล้วบริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ไม่รวมระยะเวลาที่เกิดจากระบบการขนส่งปลายทาง ไม่รวมระยะเวลาในการสั่งสินค้ากรณีสินค้าหมด)

  4. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (บิล หรือ เอกสารที่ตรวจสอบได้) ไปทางโทรศัพท์หรือ e-mail หรือ SMS

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

  1. รับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทไซเรียง (อุดมผล) จำกัดที่อยู่ 20 ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  2. จัดส่งฟรีพร้อมบริการเก็บสินค้าปลายทางในเขตพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สารภี อ.หางดง อ.แม่ริม อ.สันทราย และ อ.ดอยสะเก็ด ส่วนอำเภออื่นๆฝากรถประจำทางโดยผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าขนส่งเอง

  3. ต่างจังหวัดส่งฟรี ด้วยไปรษณีย์ไทยแบบธรรมดา ลงทะเบียน (EMS คิดค่าส่งตามจริง ยกเว้นสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น กระดาษและของเหลวคิดค่าส่งตามจริง) (การส่งด้วยขนส่งรูปแบบอื่นเช่นฝากรถทัวร์คิดค่าส่งตามจริง)